Kurser

Kurser i släktforskning våren 2024.

Nybörjarkursdagtid och kvällstid 7 tillfällen
Start i mars 2024.
Vi går igenom grunderna isläktforskning, hur kyrkböckerna är upplagda samt hur vi dokumenterar
vår forskning. I kursavgiften ingår ett ”Allt i ett abonnemang” från Arkiv Digital

på 13 veckor.
Fortsättningskurskvällstid 6 tillfällen

Start i mars 2024. Vi fördjupar oss i kyrkböckerna samt går igenom domböcker,
bouppteckningar, soldatforskning och emigrantforskning.
 Anmälan till: styrelsen@lindeforskare.se   
eller någon i styrelsen.

DNA-café 
Vi hjälps åt att tolka våra DNA-resultat och hur vi kommer vidare med vår
släktforskning. Kom gärna med frågor om vad ni vill att vi skall fördjupa oss i.
Frågor:
Styrelsen,se hemsidan www.lindeforskare.se
Anmälan till:
styrelsen@lindeforskare.se
eller någon i styrelsen, se hemsidan.